Coronaprotocol

Jeugd  

 • Ten aanzien van trainingen: alle jeugdteams kunnen omkleden en douchen in de kleedkamers maar moeten de 1.5 meter afstand in acht nemen. 
 • Ten aanzien van wedstrijden: alle jeugdteams kunnen in de kleedkamers omkleden en douchen. Geldt ook voor de tegenstander.

Senioren (1.5 meter protocol) 

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is. 
 • Ten aanzien van trainingen: omkleden en douchen is toegestaan maar het verzoek is om omgekleed binnen te komen. Douchen kan tot uiterlijk een kwartier na de beoefende sport.  
 • Er zijn per team 2 kleedkamers beschikbaar. 
 • Ten aanzien van wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan maar het verzoek is om omgekleed binnen te komen; Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. Geldt ook voor de tegenstander. Douchen kan tot uiterlijk een kwartier na de beoefende sport. We verzoeken de sporter om omgekleed binnen te komen.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan. 
 • Het verzoek aan alle sporters om na 22:00 uur direct na het sporten het pand te verlaten.

 Huis van Eemnes  

 • Het Huis van Eemnes is voorzien van Corona-bestikkering zoals looproutes.
 • Bezoekers worden verzocht zo veel mogelijk met pin te betalen; 
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen; 
 • Per ruimte mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn (m.u.v. de sportzalen). Gasten houden aan tafel 1,5 meter afstand, tenzij je samen een huishouden vormt.
 • De verhuurbare zalen mogen na 22.00 uur nog wel gebruikt worden, echter is de horeca
  vanaf 22.00 uur gesloten.
 • Vanaf 21:00 uur mogen er geen mensen meer toegelaten worden in de horeca. Vanaf 22:00
  uur gaat de bar dicht.
 • Het verzoek aan alle sporters om na 22:00 uur direct na het sporten het pand te verlaten.

Spelers 

 • Douchen kan tot uiterlijk een kwartier na de beoefende sport.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
 • Het bezoekend team moet zelf voor inloop ballen zorgdragen. Eem’78 stelt daarvoor per team twee ballen beschikbaar.
 • Voor het betreden van de speelhal dienen de spelers hun handen te desinfecteren.
 • Spelers dienen hun eigen bidon mee te nemen.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de horecagelegenheid.. 
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
 • Bij line-up geen handen aanraken.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. De bestuurder kan een mondkapje eisen dus neem een mondkapje mee. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.) 
 • In de auto mogen achterin maar twee personen zitten om onderlinge afstand aan te houden.

Tijdens de wedstrijd volgen de spelers het NBB protocol (zie hieronder)

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen.
 • Desinfecteer de handen voordat de speelhal wordt betreden.
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven; 
 • Scheidsrechters dienen hun eigen fluitje mee te nemen.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook op de bank.

Ouders en toeschouwers 

 • Ouders van Eem’78 spelers mogen niet in de zaal de wedstrijden bekijken en ook niet op de balustrade staan.
 • Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Dit geldt niet voor ouders van kinderen van de thuisverenigingen.
 • In de horecagelegenheid is beperkte ruimte om te wachten tot de wedstrijd afgelopen is. In de horeca geldt nog steeds registratie van de bezoekers; Maximaal met 4 personen aan één tafel;

 Algemene veiligheid- en hygiëneregels 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek basketbalvereniging. 
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte 

NBB Coronaprotocol basketbalcompetities

Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het basketbal. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

Sportieve groet,

Bestuur en commissieleden Eem’78