Lidmaatschap beëindigen

We vinden het jammer als je overweegt om te stoppen met basketballen bij Eem ’78, of misschien heb je het besluit al genomen. Als er praktische problemen zijn, zoals bijvoorbeeld studieroosters, aarzel dan niet om je trainer of een bestuurslid aan te spreken. Misschien komen we dan samen tot een oplossing.

We wijzen je er wel op dat aan het beëindigen van het lidmaatschap bepaalde voorwaarden zitten die beschreven staan in Artikel 7, lid 2 van onze statuten:

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 mei in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Zeg dus uiterlijk vóór 1 mei op, anders ben je de volledige contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd!

Wil je toch opzeggen? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@eem78.nl waarin je aangeeft dat je wil stoppen en wat de reden is.