Algemene Ledenvergadering

Zoals in de brief van het secretariaat al aangekondigd werd, vindt aanstaande woensdag om 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in Café Staal. Dat zal dan ook de laatste keer zijn, want na de zomer sluit dit markante café zijn deuren. Volgend jaar dus in een nieuwe locatie.

Leden zijn van harte welkom omdat tijdens deze vergadering punten worden behandeld die alle leden aangaan. Dus wil je inspraak, zorg dan dat je erbij bent!

Tot woensdag!