NOC*NSF opent online meldpunt tegen grensoverschrijdend gedrag

Sportkoepel NOC*NSF heeft maandag een website geopend waarop mensen terechtkunnen die vermoedens hebben over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Het is een voortvloeisel van het rapport dat de onderzoekscommissie De Vries in december 2017 presenteerde over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Daarin stonden 42 aanbevelingen om te komen tot een veiliger sportklimaat.

Het meldpunt Centrum Veilige Sport heeft onder meer een chatfunctie. De website bevat ook informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

“Het is cruciaal dat meer mensen over dit onderwerp durven te praten”, lichte Emiel Krijt, namens NOC*NSF verantwoordelijk voor het project, tijdens een extra algemene vergadering toe. “En dan niet alleen de slachtoffers zelf, maar vooral alle andere mensen die vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik.”

Tijdens de vergadering werd ook bekend dat zeker 64 sportbonden de meldplicht voor bestuurders en begeleiders hebben ingevoerd.

Overigens beschikt Eem’78 over een vertrouwenspersoon, Mariëlle Dorland. Mocht een lid geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag, dan kan hij/zij met haar contact opnemen.

Bron: ANP/Nu.nl